TKO SMO MI

 

Institut za grupnu analizu ustanova je za izobrazbu iz grupne analize, grupne psihoterapije te grupne terapije medicinskih sestara/tehničara. Uz edukativno-stručnu, bavi se i znanstvenom aktivnošću.

Osnovan je 1988. godine u Zagrebu.

Skupština Instituta donijela je 20. siječnja 2000. godine, temeljem čl. 11 Zakona o udrugama ( NN 70/97 i 106/96), Statut kojim je Institut upisan u Registar pri nadležnom državnom tijelu Republike Hrvatske kao pravna osoba samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statutom. Sjedište Instituta je u Republici Hrvatskoj, u Zagrebu. Skraćeni naziv je IGA, a koristi se i naziv na engleskome jeziku: Institute of Group Analysis.

Institut održava godišnji stručni sastanak s unaprijed dogovorenom temom.

Institut je punopravni član Saveza psihoterapiskih udruga Hrvatske (SPUH), European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.) European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).i International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP).

Kratki povijesni pregled

Institut za grupnu analizu utemeljen je davne 1988. godine. Međutim, razvoj grupne analize započeo je puno ranije. Stjepan Betelheim(1898-1970), neuropsihijatar, psihoanalitičar, profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu uveo je psihoterapiju i započeo izobrazbu psihijatara iz psihoanalize, a nakon kontakta s S. H. Foulkesom i iz grupne analize. Od 1953-1969 godine razvijala se psihoterapija u Klinici za psihijatriju a od 1969 godine u Centru za mentalno zdravlje danas Klinika za psihološku medicinu.

Tijekom navedenih desetljeća stvorila se skupina grupnih analitičara, koja je 1988. odlučila da je vrijeme za utemeljenje Instituta za grupnu analizu(IGA). IGA je sve do 2012 godine imao sjedište u Klinici za psihološku medicinu kada je izmješten u unajmljeni prostor gdje i sada djeluje kao samostalna institucija.

Ciljevi i razvoj IGA

Osnovna zadaća IGA je edukacija(terapija, supervizija, teorija).

Od samog početka izobrazba iz grupne analize je bila vrlo zahtjevna i uvijek sukladna programu IGA London te se izobrazba za grupne analitičare i odvijala u suradnji s IGA London od 1988-1995. godine. Nakon toga se grupna analiza intenzivnije počela provoditi osim u Zagrebu i u drugim centrima kao što su Pula, Rijeka i Split.

Ujedno su edukatori IGA angažirani kao edukatori iz grupne analize u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Italiji i u drugim zemljama Europe.

IGA prati razvoj svojih članova organiziranjem Stručnog sastanka svake godine u ožujku. Drugi način praćenja stručne aktivnosti je objavljivanje članaka iz psihoterapije kao i aktivno sudjelovanje na psihoterapijskim skupovima u zemlji i inozemstvu. IGA, uz Hrvatsko psihoanalitičko društvo i Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, ponovo pokreće izlaženje časopisa PSIHOTERAPIJA koji je izlazio kontinuirano od 1970-99. Sada časopis ponovo izlazi 2x godišnje.

Ljiljana Moro

TOP