IZOBRAZBA ZA GRUPNOG ANALITIČARA

Izobrazba za grupnog analitičara osposobljava kandidata za samostalni psihoterapijski rad u grupi tehnikom grupne analize koja je jedna od psihodinamskih psihoterapijskih tehnika.
Pristupnici moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:- diploma završenog diplomskog ili integriranog studija zdravstvenog, humanističkog usmjerenja;- završena pripremna izobrazba iz grupne analize (A stupanj);- tri intervjua ili- završen B stupanj izobrazbe tj. završenu izobrazbu za grupnog terapeuta;- pozitivnu ocjenu dva dotadašnja edukatora
Izobrazba za grupnog analitičara obuhvaća u cjelini- minimum 360 sati osobne grupne analize (ako je završio ili pohađao izobrazbu iz stupnja B tada u ovom stupnju najmanje 200 sati);- minimum 240 sati grupne supervizije i to kod dva supervizora (ako je završio ili pohađao izobrazbu iz stupnja B tada u ovom stupnju najmanje 160 sati);- teorijske nastave 150 sati iz grupne analize i 50 sati iz psihoanalize (ako je završio ili pohađao izobrazbu iz stupnja B tada u ovom stupnju 50 sati teorijske nastave iz grupnoanalitičke teorije).- PRISUSTVOVANJE STUČNIM SASTANCIMA IGA NAJMANJE TRI PUTA TIJEKOM IZOBRAZBE
Osobno grupno analitičko iskustvoOsobna grupna analiza je kamen temeljac grupno analitičke izobrazbe, uz podliježeću supervizijsku praksu i teorijsko učenje. Kako edukant napreduje kao pacijent, tako napreduje i kao voditelj grupe koju je sam formirao. Edukant stječe iz prve ruke terapijsko iskustvo grupne analize. Znanje i senzitivnost za proces razvijaju se paralelno, a stečeni su kroz iskustvo i temelj su za edukantov razvoj u kliničkom radu.
Cilj izobrazbe za grupnog analitičara: omogućiti kandidatu da razvije kritičko i istraživačko razmišljanje prema psihoanalitičkoj i socijalnoj teoriji. Taj cilj je moguć kroz kliničko i teorijsko učenje, superviziju i vlastito iskustvo rada na sebi.
Rezultat učenja izobrazbe za grupnog analitičara:- Savladavanje znanja o povijesti i primjeni grupno analitičke i psihoanalitičke teorije te znanje o razvoju čovjeka iz psihosocijalne i psihoanalitičke perspektive;- Savladavanje kliničke primjene grupne analize;- Povećanje kapaciteta za razumijevanje, reprodukciju i kritičku evaluaciju grupno analitičke i psihoanalitičke teorije te kapacitet za određivanje kliničke primjene grupno analitičke teorije u svjetlu kliničkih argumenata;- Usvajanje naučenog i primjena u svakodnevnom kliničkom radu;- Usvajanje indikacije za grupno analitičku terapiju ili za neku drugu formu psihoterapije i primjenu grupne analize prema profesionalno odgovarajućim standardima razvoja osobnih sposobnosti u grupnom settingu;- Usvajanje svjesnosti o etičnim aspektima rada s pacijentom;- Razumijevanje srži grupne analize i mogućnosti primjene u drugim područjima.
Provedba grupno terapijskog iskustva
Edukant se obvezuje na 1 ili 2x tjednu grupnu analizu vođenu od grupnog analitičara sa stupnjem edukatora koji je od strane IGA nominiran da može raditi terapijski dio. Edukant i njegov terapeut su osobno odgovorni za tijek terapije (uređivanje plaćanja i sve ostale aspekte terapijskog iskustva). Ako se radi o blok sustavu tada Upravni odbor IGA u dogovoru s Povjerenstvom za izobrazbu i lokalnim organizatorom određuje edukatore koji će raditi u blok sustavu.
Trajanje terapije nije fiksno. Napredak se sustavno evaluira. Paralelno se odvija proces supervizije i teorijske nastave, te završava predajom kliničkog eseja koji treba biti prihvaćen od recenzenata.
Teorijska nastava

MODUL 7: POSEBNE TEME IZ GRUPNOANALITIČKE TEORIJE
Modul obuhvaća 50 sati nastave, ako je kandidat završio modul 4. i 6.Cilj modula 7: Upoznavanje sa nekim specifičnim aspektima grupnoanalitičke teorije i prakse kao i sa novijim teorijskim i praktičkim temama koje se proučavaju.
Ishodi učenja modula 7:- Usvajanje kritičkog promišljanja o teoriji i praksi grupne analize;- Upoznavanje sa novim istraživanjima u tom području.
Tematske cjeline:Osobnost grupnog analitičara, terapijski čimbenici, velika i srednja grupa, interdisciplinarni vidici grupno analitičke prakse, odnos grupne analize i drugih grupno analitičkih pravaca (W. Bion, I. Yalom), istraživanje u grupnoj analizi.
Minimalno 20 nastavnih sati organizira se kao reading seminar sa recentnim temama iz časopisa Group analysis, Grop, International group psychotherapy.
Edukatori IGA su voditelji seminara i obavezni su savjetovati kandidata o literaturi.

MODUL 8: SUPERVIZIJA
Modul obuhvaća minimum 160 sati supervizije kod dva supervizora ako je edukant završio modul 5A i 5B, u suprotnom 240 sati.
Cilj modula 8: Aktiviranje praktičkog znanja za samostalni grupnoanalitički rad te prepoznavanje i usvajanje teorijskih koncepata kroz praksu.
Ishod učenja modula 8:- Kritičko savladavanje teorijskih koncepata grupne analize;- Savladavanje kliničke primjene grupne analize;- Povećanje kapaciteta za razumijevanje, reprodukciju i kritičku evaluaciju grupno analitičke i psihoanalitičke teorije te kapacitet za određivanje kliničke primjene grupno analitičke teorije u svjetlu kliničkih argumenata;- Usvajanje naučenog u svakodnevnom kliničkom radu;- Usvajanje indikacije za grupno analitičku terapiju ili za neku drugu formu psihoterapije i primjenu grupne analize prema profesionalno odgovarajućim standardima;- Usvajanje svjesnosti o etičnim aspektima rada s pacijentom;- Razumijevanje srži grupne analize i mogućnosti primjene u drugim područjima.

ZAVRŠETAK IZOBRAZBE:
Izobrazba završava:- pohađanjem svih zadanih cjelina u najmanjem minimumu zadanih sati;- pozitivnim izvješćem voditelja iskustvene grupe i oba supervizora - pozitivnom evaluacijom završnog rada.
Završni rad obuhvaća minimum 4000-6000 riječi, a odnosi se na elaboraciju nekog od grupnih fenomena ili elemenata grupnog procesa uz korištenje literature i uz ilustraciju navedenog iz iskustva vođenja male grupe.
Završni rad radi se uz mentorstvo jednog od supervizora. Završni rad predaje se Povjerenstvu za izobrazbu IGA na procjenu.- kandidati koji nisu imali tijekom svoje bazične izobrazbe najmanje 40 sati teorijske nastave iz područja psihopatologije a početkom izobrazbe započinju raditi u području mentalnog zdravlja, neophodan je završni ispit iz psihopatologije kojeg organizira IGA.
Literatura za ovaj ispit je:Moro Lj,Frančišković T.: Psihijatrija, udžbenik za više zdravstvene studije, Zagreb, Medicinska nakladaKandidati koji nemaju kliničkog iskustva u radu sa pacijentima sa mentalnim poremećajima trebaju provesti 300 sati kliničke prakse u edukacijskoj ustanovi koja ima akreditaciju za provođenje specijalističkog staža iz psihoterapije i kliničke psihijatrije.
Izobrazba završava nakon zadovoljenja svih navedenih točaka dobivanjem certifikata o završenoj izobrazbi za grupnog analitičara koju izdaje IGA, a potpisuju predsjednik IGA i edukatori koji su u izobrazbu bili uključeni.

TOP