PRIPREMNA IZOBRAZBA IZ GRUPNE ANALIZE

Pripremna izobrazba namijenjena je stjecanju bazičnih informacija o grupnoj analizi i neophodna je za nastavak edukacije u slijedeća dva stupnja.
Obuhvaća 60 sati iskustvenih grupa i 30 sati teorije.
Iskustveni sati organiziraju se jednom tjedno ili u blok sustavu u malim grupama od 6-12 članova. Teorijska nastava je organizirana u 2 modula.
Pristupnici: Osobe sa završenom dodiplomskom, diplomskom ili integriranom izobrazbom zdravstvenog, društvenog ili humanističkog smjera.
Ciljevi pripremne izobrazbe iz grupne analize:Upoznavanje i senzibiliziranje sa osnovnim principima grupne analize kao i psihodinamske teorije kroz predavanja i iskustvene grupe.
Ishodi učenja pripremne izobrazbe iz grupne analize:- Prepoznavanje efekta grupne dinamike na samom sebi i drugima;- Povećanje svjesnosti o samom sebi i kako utječe član grupe na druge;- Prepoznavanje grupne dinamike iz grupno analitičke perspektive;- Prepoznavanje značenja bazičnih grupno analitičkih termina;- Prepoznavanje značenja psihoanalitičkih termina kao što je transfer, kontratransfer, mehanizmi obrane, projektivni mehanizmi i njihova važnost za razvoj grupe.

MODUL 1: OSNOVE PSIHOANALITIČKE TEORIJE
Obuhvaća 10 nastavnih sati.
Cilj modula 1: Upoznavanje sa osnovama psihoanalitičke teorije koje su nužne za razumijevanje psihičkih procesa.
Ishodi učenja modula 1:- Razumijevanje utjecaja ranog razvoja na formiranje psihičkih struktura;- Prepoznavanje obrambenih mehanizama.
Tematske cjeline:Topografska i strukturna teorija, Struktura psihičkog aparata, Faze psihoseksualnog razvoja, Obrambeni mehanizmi, Transfer/kontratransfer

MODUL 2: OSNOVE GRUPNO ANALITIČKE TEORIJE
Modul 2. obuhvaća 20 sati teorijske nastave.
Cilj modula 2: Upoznavanje sa osnovama grupno analitičke teorije i prakse.
Ishodi učenja modula 2: - Upoznavanje efekata grupne dinamike na samom sebi i drugima;- Prepoznavanje na koji način član grupe utječe na druge;- Prepoznavanje značenja bazičnih grupno analitičkih termina.
Tematske cjelinePovijest grupne analize, Indikacije za grupnu analizu, Organiziranje grupe, Priprema za ulazak u grupnu analizu, Setting, Faze grupnog procesa, Otpori u grupi, Voditelj grupe, Terapijske intervencije u grupnoj analizi, Korištenje snova u grupnoj analizi, Lječidbeni čimbenici u grupnoj analizi, Primjena grupne analize I/II, Pojedinac u grupnom procesu, Grupna analiza teških pacijenata, Acting out u grupnoj analizi, Srednja grupa, Terapijska zajednica, Velika grupa,
Diplomu mogu dobiti pristupnici koji ostvare redovitost u 80% sadržaja.
Po završenoj izobrazbi polaznici dobivaju diplomu o završenoj pripremnoj izobrazbi iz grupne analize.
Ova je diploma neophodna za nastavak izobrazbe u slijedećim stupnjevima.

TOP