SUPERVIZOR IZ GRUPNE ANALIZE

Izobrazba se odvija kroz jedan modul i dodatne aktivnosti.
Cilj: izobrazbe je osposobiti kandidata za vođenje supervizije drugih kandidata.
Ishodi učenja:- Produbiti sposobnost refleksije na grupni proces;- Povezivati teorijske koncepte sa grupnim dešavanjima;- Kritički evaluirati grupne procese uz razumijevanje svih nivoa grupne komunikacije;- Savladati načine prezentacije opserviranog u grupnom settingu;- Razviti sposobnost postupnog vođenja kandidata kroz supervizijski proces.

MODUL 9: SUPERVIZIJSKA OPSERVACIJA U GRUPNOJ ANALIZI
Pristupnici: za ovaj stupanj mogu se kandidirati samo grupni analitičari.
Prije pristupanja edukaciji potrebno je dobiti pozitivno mišljenje Povjerenstva za izobrazbu IGA.
Mišljenje Povjerenstva se dobiva na zamolbu kandidata i temelji se na evaluacijama dotadašnjeg sudjelovanja u edukaciji i treba biti obrazloženo.
Modul se provodi kroz najmanje 50 sati supervizije grupnoanalitičkog rada u okruženju supervizijske grupe. Supervizori su članovi IGA sa stupnjem edukatora.
U okviru supervizija posebno se naglasak stavlja na: - refleksije kandidata na supervizijski materijal drugih kandidata u supervizijskoj grupi;- povezivanje teorijskih koncepata sa grupnom dinamikom u praksi.
Preporuča se supervizija edukacijske grupe pripremne izobrazbe iz grupne analize.
Stupanj supervizora stječe se ispunjavanjem slijedećih kriterija:- pozitivno izvješće edukatora/supervizora kroz evaluacijski obrazac - sudjelovanje na barem jednom skupu vezanom za grupno psihoterapijski rad- održavanje barem jednog teorijskog seminara u edukacijskim programima IGA ili njegovih podružnica tijekom godine dana.
Ispunjavanjem navedenih uvjeta kandidat stječe potvrdnicu o stupnju Supervizora iz grupne analize IGA.

TOP