EDUKATOR IZ GRUPNE ANALIZE

Izobrazba se odvija kroz jedan modul i dodatne aktivnosti.
Cilj izobrazbe je osposobljavanje kandidata za prenošenje praktičkog i teorijskog znanja iz područja grupne analize.
Ishod učenja:- razumijevanje procesa učenja kroz praksu i teoriju grupne analize;- savladavanje kritičke opservacije grupnih procesa i grupnih fenomena;- usvajanje edukacijskog pristupa; - razvijanje interesa za razvoj grupnoanalitičke misli.

MODUL 10: CIJELOVITO RAZUMIJEVANJE GRUPNOANALITIČKIH PROCESA
Modul se sastoji od najmanje 30 sati supervizije od čega se barem 10 sati treba odnositi na superviziju edukacijskih grupa u sklopu Pripremne izobrazbe iz grupne analize.
Pristupnici su kandidati koji su stekli stupanj supervizora iz grupne analize i dobili pozitivno mišljenje Povjerenstva za izobrazbu IGA.
Supervizori kandidatima za edukatora su članovi IGA sa stupnjem edukatora.
U okviru supervizija posebno se naglasak stavlja na: - aktivnost kandidata u supervizijskim grupama vezano za materijal drugih kandidata u supervizijskoj grupi;- ilustriranje teorijskih koncepata sa grupnom dinamikom u praksi;- problematiziranje praktičkih i teorijskih problema u sklopu supervizijskog rada;- tijek izobrazbe evaluira se godišnje kroz praćenje kandidata i izvješće koje se prilaže IGA, a u kojem se evaluira postignuće kandidata u gore navedenim točkama.

ZAVRŠETAK IZOBRAZBE ZA EDUKATORA IZ GRUPNE ANALIZE
Izobrazba za stupanj edukatora završava evaluacijom nastupnog predavanja u sklopu edukacijskih ili drugih radionica koje organizira IGA. Nastupnom predavanju osim zainteresiranih sudionika radionice ili edukacijskog programa trebaju prisustvovati barem tri edukatora iz grupne analize od čega je barem jedan član Povjerenstva za izobrazbu. Oni čine Povjerenstvo za nastupno predavanje.
Mogućnost pristupa nastupnom predavanju za stupanj edukatora stječe se ispunjavanjem slijedećih kriterija:- pozitivno izvješće edukatora - sudjelovanje na barem dva skupa iz područja grupne psihoterapije;- aktivna prezentacija barem jednog rada iz područja grupne psihoterapije na stručnim ili znanstvenim skupovima;- objavljivanje barem dva rada iz područja grupne psihoterapije;- održavanje barem dva seminara u sklopu edukacijskih programa IGA ili njegovih podružnica tijekom kalendarske godine;- prezentacija sadržaja barem jednog broja časopisa Group Analysis ili International Journal of group psychotherapy na reading seminarima ili sastancima IGA ili podružnica;- aktivno učešće u radu IGA ili podružnica.
Pozitivnom ocjenom nastupnog predavanje stječe se stupanj edukatora iz grupne analize koju izdaje IGA, a kandidat se upisuje u listu edukatora IGA.

1 sat = 60 minuta

TOP