ČLANSTVO I ČLANARINA

 

Pozdravljamo sve zainteresirane za grupnu psihoterapiju i grupni rad.

Godišnja članarina je 500 kuna za članove sa završenom izobrazbom i 300 kuna za članove čija je izobrazba u tijeku. U članarinu je uključen i časopis Psihoterapija (dva broja godišnje).

Svi polaznici edukacija obvezni su učlaniti se u Institut za grupnu analizu.

 

TOP