EDUKACIJA

IZOBRAZBA IZ GRUPNE ANALIZE
Grupna analiza je jedna od psihoterapijskih tehnika s dominantnim psihodinamskim pristupom. Razmatra odnose između članova grupe i stvara mrežu aktivnosti putem kojih članovi grupe stječu novo emocionalno iskustvo koje tada koriste u profesionalnom i privatnom svakodnevnom životu.
Općeniti ciljevi izobrazbe: upoznati i senzibilizirati kandidate na principe grupne dinamike i analize kroz predavanja, seminare i iskustvene grupe. Teorijsko i iskustveno učenje upućuje ih kako stvarno grupa funkcionira. Izobrazba omogućuje osobni i profesionalni razvoj.
Ishodi učenja: ovise o stupnjem izobrazbe za koju se kandidat odlučio.
Stupanj A - Pripremna izobrazba iz grupne analize (obuhvaća modul 1 i 2)
Stupanj B - Izobrazba za grupnog terapeuta (obuhvaća modul 3-6)
Stupanj C - Izobrazba za grupnog analitičara (obuhvaća modul 7 i 8)
Stupanj D - Supervizor iz grupne analize (obuhvaća modul 9)
Stupanj E - Edukator iz grupne analize (obuhvaća modul 10)

TOP